STOREBÆLTSBAD i Nyborg

 Helt fra tidligt i 1800-tallet er der dokumentation for badebroer og badehuse ved Nyborg. Badelivet udfoldede sig især i Nyborg Fjord, men i 1900-tallet rykkede "badefolket" ud til Storebælt, hvor strandhotellerne i årtier havde badebroer med pavilloner til omklædning. Meget af dette blev ødelagt i 1946, og Nyborg Kommune indrettede et interimistisk badeanlæg på Østerøvej nord for Fiskeriet. Samme år tager byrådet stilling til et projekt til et friluftsbadeanlæg, men mangel på materialer stopper projektet. Den 19.12.1949 fremlægger mark- og skovudvalget en plan for en badeanstalt på øen, og nu går det raskt. Ingeniør Mogens Petersens licitationsbrud antages: 62.330 kr. Yderligere bygningsarbejder: 10.490 kr. Regulering og beplantning: 1000 kr. Broer og vipper mm. 8.250 kr. Cykelstativer 2.000 kr. Div. 3.000 kr. Administration mm. 8.930 kr. I alt 96.000 kr.

Den 14. april hejses kransen. Traktement: dampende pølser med hvedeknopper og "Carlsminder" skriver Nyborg Avis. I maj annonceres "Søbadeanstalten" (ikke at forveksle med "Varmtvandsbadeanstalten") til bortforpagtning. I juni begynder svømmeundervisningen af skolebørnene, og Nyborgenserne tager med stor begejstring det nye bade- og svømmeanlæg i brug. Nyborg Svømme- og Livredningsklub (1925), melder ud med: 3 ugers kursus for damer og herrer over 16 år, gratis. Man ville have gang i svømmesporten.

Storebæltsbadets økonomi gik som bølgerne op og ned, men i 1988 så det sort ud. Fyens Stiftstidende skriver den 14. marts: "Der er lagt op til, at Nyborg Kommune lukker Storebæltsbadet på Østerøvej". Men sådan skulle det ikke gå.

Leif Trebbien

Nyborg Lokalhistoriske Arkiv

17. MAJ 1988 

Nej, sådan kom det ikke til at gå, for den 17. maj 1988 danne- de en interessegruppe på ca. 70 personer Foreningen Store- bælts Venner med hovedformålet at bevare Storebæltsbadet. Det lykkedes den nye forening at overtale kommunen til ikke at rive bygningen ned, til at opretholde livredderfunktionen og  Det Blå Flag samt at holde kiosken åben. Der var fortsat et rigt badeliv ved Storebæltsbadet, og der kom andre aktiviteter og 2 nye foreninger til. I 1989 flyttede Østfyns Brætsejler- klub ind, og i 1991 dannedes Vikingelauget Erik Klipping.

Storebælts Venner er den største (208 medlemmer) og ældste forening ved Storebæltsbadet og i al beskedenhed den for- ening, der er skyld i, at bygningen overhovedet eksisterer i dag. Foreningen Storebælts Venner anser det for sin fornemste opgave at bevare de ideelle forhold, som Storebæltsbadet i dag byder Nyborgs borgere og turister, blandt andet bro og kabiner. Alle kabiner er ofte optaget, især om morgenen i sommermånederne, og på broen er der meget tit trængsel. I 1995 etableredes "Brugerstyret", hvor de 3 foreninger under- skrev en kontrakt med Nyborg Kommune. Denne kontrakt blev justeret i 1998, og den gælder til 2008. Brugerstyret består af 2 medlemmer fra hver af de 3 foreninger + en repræsentant fra Nyborg Kommune. Vi har i Brugerstyret et meget fint samarbejde, som har sat mange forbedringer af bygningen og området i gang. 

På Foreningen Storebælts Venners vegne og som fast bader ved Storebæltsbadet siden 1950 vil jeg gerne ønske alle  borgs Nyborgere tillykke med den gamle badeanstalt ved Nyborgs dejlige strand samt HELD og LYKKE i fremtiden. 

Hanne Grove 

Men den 9 maj 2022 belv det på et ekstraordinær generalforsamling vedtaget at lukke foreningen.

 Til top