Program for Storebælts Venner, Nyborg:

Program for 2018:
________________________________________________________________________________

Kontingent for perioden 1. april 2018 - 31. marts 2019 kan betales til Leon Johannessen, Dyrehavevej 33, st. Nyborg.
Man er også velkommen til at indbetale til foreningens konto i Jyske Bank. Reg. nr. 5055 konto 0001106276.
Enkeltmedlemmer: 75 kr.
Familiemedlemskaber: 150 kr.
Foreninger og firmaer: 200 kr.


 

Meddelelse ang. Storebæltsbadet:

Se billeder af mødelokalet m.m. under "billeder fra storebæltsbadet"
 

Generalforsamling
Der indkaldes til generalforsamling i Foreningen Storebælts Venner torsdag den 17. maj 2018 kl. 18.00 i klublokalet i Storebæltsbadet.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
3. Formanden orienterer om foreningens fremtidige arbejde
4. Kassereren aflægger regnskab
5. Fastsættelse af kontingent for 2019-20
6. Indkomne forslag. Skal være bestyrelsen i hænde senest den 7. maj
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Karen Rasmussen og Leon Johannessen. Begge modtager genvalg.
8. Valg af to suppleanter. På valg er Mary Lorenzen og Tove Ries. Begge modtager genvalg.
9. Evt.

Før generalforsamlingen vil foreningen være vært for en let anretning og en øl eller en vand.
Hvis du ønsker at deltage i denne spisning, bedes du meddele det til
Hanne Grove, tlf. 6531 3865 eller Inge Johannessen, tlf. 4156 3225 senest den 15. maj.

Kontingent for perioden 1. april 2018 - 31. marts 2019 kan betales til kassereren senest på generalforsamlingen
eller til Leon Johannessen, Dyrehavevej 33, st. Nyborg.
Man er også velkommen til at betale i Jyske Bank: reg. nr. 5055 konto 0001106276.
Enkeltmedlemmer: 75 kr.
Familiemedlemskabet: 150 kr.
Foreninger og firmaer: 200 kr.


Med venlig hilsen Bestyrelsen.

STRANDRENS
Den årlige strandrens finder sted tirsdag den 5, juni kl. 11.
Vi mødes ved klublokalet og inddeles i hold. Medbring venligst arbejdshandsker.
Der vil være sække til rådighed til strandrenserne.
Kl. 12 spiser vi frokost på foreningens regning (inkl. 1 øl eller 1 vand)
Tilmelding unødvendig.

Sommerfesten holdes lørdag den 11. august kl. 18.00. Herom senere.


 

Gå til toppen

 

Siden er sidst opdateret April. 2018